Bierność jest dżumą dobrego nastroju.


bierność-jest-dżumą-dobrego-nastroju
natalia glensk - gutweterbiernośćjestdżumądobregonastrojubierność jestjest dżumądżumą dobregodobrego nastrojubierność jest dżumąjest dżumą dobregodżumą dobrego nastrojubierność jest dżumą dobregojest dżumą dobrego nastrojubierność jest dżumą dobrego nastroju

Dla nastroju intymnego kobieta jest zdolna polubić muzykę poważną.Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.Bierność i brak wszelkich pożądań stanowią większą przeszkodę do postępu niż najfałszywsze skierowanie energii.Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje.O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.