Bierność jest dżumą dobrego nastroju.


bierność-jest-dżumą-dobrego-nastroju
natalia glensk - gutweterbiernośćjestdżumądobregonastrojubierność jestjest dżumądżumą dobregodobrego nastrojubierność jest dżumąjest dżumą dobregodżumą dobrego nastrojubierność jest dżumą dobregojest dżumą dobrego nastrojubierność jest dżumą dobrego nastroju

Dla nastroju intymnego kobieta jest zdolna polubić muzykę poważną. -Aniela Danuta Szymańska
dla-nastroju-intymnego-kobieta-jest-zdolna-polubić-muzykę-poważną
Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa. -Władysław Biegański
dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
Bierność i brak wszelkich pożądań stanowią większą przeszkodę do postępu niż najfałszywsze skierowanie energii. -John Stuart Mill
bierność-i-brak-wszelkich-pożądań-stanowią-większą-przeszkodę-do-postępu-ż-najfałszywsze-skierowanie-energii
nic-w świecie-nie jest war­te-żeby-człowiek-od­wró ę-od te­go-co kocha-a -jed­nak-ja także ę-od­wra­cam-sam-nie wiedzc
Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje. -Bertrand Saadi z Szirazu
lepsze-kłamstwo-którym-ę-co-dobrego-sprawi-ż-prawda-którą-ę-co-dobrego-zepsuje
O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on. -Michel de Montaigne
o-pieniądzu-trzeba-to-samo-powiedzieć-co-kiedyś-powiedziano-o-kaliguli-nie-było-nigdy-tak-dobrego-niewolnika-i-tak-dobrego-pana-jak-on