Bigamia to jedyne przestępstwo, które jest jednocześnie karą.


bigamia-to-jedyne-przestępstwo-które-jest-jednocześnie-karą
peter sellersbigamiatojedyneprzestępstwoktórejestjednocześniekarąjedyne przestępstwoktóre jestjest jednocześniejednocześnie karąbigamia to jedynektóre jest jednocześniejest jednocześnie karąbigamia to jedyne przestępstwoktóre jest jednocześnie karą

Człowiek to jedyne zwierzę które się rumieni. I jedyne, które ma za co....wszystko, co prawo nazwie karą, jest w istocie karą.Nieśmiertelność nie jest nagrodą ani karą, lecz przeznaczeniem, które musi się dopełnić.Kara: Niekiedy dopiero kara stwarza poczucie winy.Małżeństwo to kara za miłość, a karą za małżeństwo jest rozwód.Przyjaźń to jedyne spoiwo, które trzyma świat w kupie.