Bijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszej.


bijąc ę-z myś­mi-sta­raj ę-nie uderzyć-tej najważniejszej
ryderbijąc sięz myśla­mista­raj sięnie uderzyćtej najważniejszejbijąc się z myśla­miz myśla­mi sta­raj sięsta­raj się nie uderzyćnie uderzyć tej najważniejszejbijąc się z myśla­mi sta­raj sięz myśla­mi sta­raj się nie uderzyćsta­raj się nie uderzyć tej najważniejszejbijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyćz myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszejbijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszej

Nie sta­raj się do­paso­wać do społeczeństwa, puzzla z tobą może po pros­tu nie być w tej układan­ce. Nie zmieniaj swe­go piękna by pa­sować do in­nych ludzi. Bądź sobą.....myśli naz­byt szyb­kie chcesz pot­rak­to­wać nożem... lecz bijąc się z myśla­mi, za­bić ich nie możesz...Chcesz to się sta­raj, ja odpoczywam.Jeśli stoisz na świe­czni­ku, sta­raj się nie zasłaniać światła.Na­wet jeżeli jes­teś idiotą, sta­raj się nie być głupi Sta­raj się być mądrzej­szym od in­nych, ale nie mów im tego.