Bijcie brawo, przyjaciele, komedia skończona! (ostatnie słowa).


bijcie-brawo-przyjaciele-komedia-skończona-ostatnie-słowa
ludwik van beethovenbijciebrawoprzyjacielekomediaskończonaostatniesłowabijcie brawokomedia skończona(ostatnie słowa)

Nic to. - Ostatnie słowa zastrzelonego 28 czerwca 1914 w Sarajewie. Zamach ten dał początek I wojnie światowej.Jeśli miłość jest komedią, to komedia ta, stara jak świat, wygwizdywana czy przyjmowana z aplauzem, jest jeszcze w końcu tym, co wynaleziono najlepszego.Spuście kurtynę, farsa skończona.Miła jest praca skończona.Miło jest mieć pracę skończoną.Przyjaciele nie dają ci maskotek ani czekoladek. Przynoszą ciepłe skarpetki, krem, który właśnie ci się skończyły, albo słoiki, kiedy robisz przetwory. Przyjaciele wiedzą, czego ci naprawdę potrzeba.