Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera.


biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
aleksander Świętochowskibiog­rafjest to kłam­caopo­wiadającykłam­stwaswe­gobohaterabiog­raf jest to kłam­cajest to kłam­ca opo­wiadającyopo­wiadający kłam­stwakłam­stwa swe­goswe­go bohaterabiog­raf jest to kłam­ca opo­wiadającyjest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwaopo­wiadający kłam­stwa swe­gokłam­stwa swe­go bohaterabiog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwajest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­goopo­wiadający kłam­stwa swe­go bohaterabiog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­gojest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera

Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec
kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu