Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.  


blis­kość- lek­cja-którą-można-zgłębiać-przez-całe-życie- 
starlightblis­kość lek­cjaktórąmożnazgłębiaćprzezcałeżycie którą możnamożna zgłębiaćzgłębiać przezprzez całecałe życiektórą można zgłębiaćmożna zgłębiać przezzgłębiać przez całeprzez całe życiektórą można zgłębiać przezmożna zgłębiać przez całezgłębiać przez całe życiektórą można zgłębiać przez całemożna zgłębiać przez całe życie

Przez całe mo­je życie nie wie­rzyłem w większość rzeczy, które wyczy­tywałem w podręczni­kach od his­to­rii i w to, cze­go uczy­li mnie w szko­le. Te­raz do mnie do­tarło, że nie mam pra­wa, by osądzać ko­goś na pod­sta­wie te­go, co o nim czy­tałem. Nie mam pra­wa do osądza­nia cze­gokol­wiek. Oto lek­cja, którą otrzymałem.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los.Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.Życie jest jedną długą lek­cją pokory.Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać.