Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna.


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
janusz leon wiśniewskiblis­kośćjest w dzi­siej­szychcza­sachtakrzad­każe aż magicznablis­kość jest w dzi­siej­szychjest w dzi­siej­szych cza­sachcza­sach taktak rzad­kablis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sachjest w dzi­siej­szych cza­sach takcza­sach tak rzad­kablis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach takjest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­kablis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka

Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane.W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej jest pro­sić, niż zro­zumieć choć odrobinę...W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia.Mit o tym, że To co po­win­no być naz­naczo­ne szczególną dbałością w dzi­siej­szych cza­sach sta­je się zbyt machinalne..W dzi­siej­szych cza­sach ludzie częściej kochają się przy świet­le kom­pu­tera, niż w blas­ku świec.