Bliscy sąsiedzi rzadko bywają przyjaciółmi.


bliscy-sąsiedzi-rzadko-bywają-przyjaciółmi
edgar allan poebliscysąsiedzirzadkobywająprzyjaciółmibliscy sąsiedzisąsiedzi rzadkorzadko bywająbywają przyjaciółmibliscy sąsiedzi rzadkosąsiedzi rzadko bywająrzadko bywają przyjaciółmibliscy sąsiedzi rzadko bywająsąsiedzi rzadko bywają przyjaciółmibliscy sąsiedzi rzadko bywają przyjaciółmi

Ludzie wspaniałomyślni rzadko kiedy bywają delikatni.Znawcy kobiet rzadko bywają skłonni do optymizmu.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.Wspomnienia rzadko bywają kontynuacją pejzażu, nastroju czy rozmowy, są raczej nawiązaniem do wewnętrznego wątku, podjęciem dialogu prowadzonego z samym sobą.