Bluszcz tuli się do pierwszego drzewa, jakie napotka; oto pokrótce historia miłości.


bluszcz-tuli-ę-do-pierwszego-drzewa-jakie-napotka-oto-pokrótce-historia-miłoś
napoleon bonapartebluszcztulisiędopierwszegodrzewajakienapotkaotopokrótcehistoriamiłościbluszcz tulituli sięsię dodo pierwszegopierwszego drzewajakie napotkaoto pokrótcepokrótce historiahistoria miłościbluszcz tuli siętuli się dosię do pierwszegodo pierwszego drzewaoto pokrótce historiapokrótce historia miłościbluszcz tuli się dotuli się do pierwszegosię do pierwszego drzewaoto pokrótce historia miłościbluszcz tuli się do pierwszegotuli się do pierwszego drzewa

Kobieta godna miłości może upatrywać swoje przeznaczenie w tej pięknej dewizie, którą posiada bluszcz: umiera, jeżeli się nie przywiąże.Najdziwniejsze w miłości od pierwszego wejrzenia jest to, że zdarza się ludziom, którzy widywali się codziennie od lat.Jakie to szczęście, że życie nie składa się z samej tylko miłości - byłoby zbyt okrutne.I wielkim ludziom historia nie odmawia miłości.Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę.Wszelkie skarby tego świata są niczym przy szczęściu, jakie daje wzajemność miłości.