bo brak mi sił, gdy brak Ciebie... kłam­stwem jest, że wstał świt... gdy nie ma Ciebie...


bo brak-mi ł-gdy-brak-ciebie-kłam­stwem-jest-że wstał-świt-gdy-nie  ciebie
kluskaadasbo brakmi siłgdybrakciebiekłam­stwemjestże wstałświtnie ma ciebiebo brak mi siłgdy brakbrak ciebieciebie kłam­stwemkłam­stwem jestże wstał świtświt gdygdy nie ma ciebiegdy brak ciebiebrak ciebie kłam­stwemciebie kłam­stwem jestże wstał świt gdyświt gdy nie ma ciebiegdy brak ciebie kłam­stwembrak ciebie kłam­stwem jestże wstał świt gdy nie ma ciebiegdy brak ciebie kłam­stwem jest

Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie.Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.Brak mi brak mi sił. Łzy łzy duszą mnie od środka. Mam ochotę się poddać, ale na to na to jes­tem też za słaba.brak Ciebie jest wyr­wa w ciele mej codziennosci ciszej mi o siebie a brak mi tyl­ko sił może gdy­bym mogła po­wier­cić się w tobie od­mienić przez przypadki obudzić cię do życia