Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;) 


bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
intrygabo gdyzam­knęoczynicnie roz­proszymnie bo gdy zam­knęzam­knę oczyoczy nicnic nie roz­proszynie roz­proszy mniebo gdy zam­knę oczyzam­knę oczy nicoczy nic nie roz­proszynic nie roz­proszy mniebo gdy zam­knę oczy niczam­knę oczy nic nie roz­proszyoczy nic nie roz­proszy mniebo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszyzam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie