Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem to, cze­go się pragnęło, nie jest to wca­le tym, cze­go się chciało.


bo może ę-zdarzyć-i tak-że kiedy ę-ot­rzy­-z pow­ro­tem-to-cze­go ę-pragnęło-nie jest to wca­-tym-cze­go ę-chciało
leena krohnbo może sięzdarzyći także kiedy sięot­rzy­maz pow­ro­temtocze­go siępragnęłonie jest to wca­letymchciałobo może się zdarzyćzdarzyć i także kiedy się ot­rzy­maot­rzy­ma z pow­ro­temcze­go się pragnęłonie jest to wca­le tymcze­go się chciałobo może się zdarzyć i także kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem

Ubłoce­nie się, kiedy cze­ka człowieka wan­na z gorącą wodą, by­wa całkiem za­baw­ne. Ubłoce­nie się, kiedy może się spodziewać tyl­ko błota, wca­le nie bawi. -Terry Pratchett
ubłoce­nie-ę-kiedy-cze­ka-człowieka-wan­na-z gorącą-wodą-by­wa-całkiem-za­baw­ne-ubłoce­nie ę-kiedy-może ę-spodziewać-tyl­ko
Kiedy ma się już to czego się pragnęło to okazuje się, że nie jest to wcale to czego się pragnęło. -Gertruda Stein
kiedy-ę-już-to-czego-ę-pragnęło-to-okazuje-ę-że-nie-jest-to-wcale-to-czego-ę-pragnęło