Bo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana Mając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz...


bo tyl­ko-wiara-w siebie-jest niezakłamana-mając-wiarę-w siebie-zwy­ężysz-na­wet-śli-przegrasz
mała mibo tyl­kowiaraw siebiejest niezakłamanamającwiaręzwy­ciężyszna­wetjeśliprzegraszbo tyl­ko wiarawiara w siebiew siebie jest niezakłamanajest niezakłamana mającmając wiaręwiarę w siebiew siebie zwy­ciężyszzwy­ciężysz na­wetna­wet jeślijeśli przegraszbo tyl­ko wiara w siebiewiara w siebie jest niezakłamanaw siebie jest niezakłamana mającjest niezakłamana mając wiaręmając wiarę w siebiewiarę w siebie zwy­ciężyszw siebie zwy­ciężysz na­wetzwy­ciężysz na­wet jeślina­wet jeśli przegraszbo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamanawiara w siebie jest niezakłamana mającw siebie jest niezakłamana mając wiaręjest niezakłamana mając wiarę w siebiemając wiarę w siebie zwy­ciężyszwiarę w siebie zwy­ciężysz na­wetw siebie zwy­ciężysz na­wet jeślizwy­ciężysz na­wet jeśli przegraszbo tyl­ko wiara w siebie jest niezakłamana mającwiara w siebie jest niezakłamana mając wiaręw siebie jest niezakłamana mając wiarę w siebiejest niezakłamana mając wiarę w siebie zwy­ciężyszmając wiarę w siebie zwy­ciężysz na­wetwiarę w siebie zwy­ciężysz na­wet jeśliw siebie zwy­ciężysz na­wet jeśli przegrasz

Jeśli głębo­ko wie­rzysz, że zwy­ciężysz, to zwy­ciężysz. Wiara jest niezbędna, by od­nieść sukces.Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce.dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam...Od­puść a zwy­ciężysz ! Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.