Bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów 


bo w życiu-nie  rzeczy-która-by nie miała-plusów-jak i minusów 
badtomekbo w życiunie ma rzeczyktóraby nie miałaplusówjak i minusów bo w życiu nie ma rzeczynie ma rzeczy któraktóra by nie miałaby nie miała plusówplusów jak i minusów bo w życiu nie ma rzeczy któranie ma rzeczy która by nie miałaktóra by nie miała plusówby nie miała plusów jak i minusów bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miałanie ma rzeczy która by nie miała plusówktóra by nie miała plusów jak i minusów bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusównie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów 

za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć.Nig­dy nie zacho­wuj w swoim życiu równo­wagi: jed­na­kowa ilość plusów i mi­nusów da­je w nim zaw­sze zero.Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu.Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu.Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...Myślę, że kolektywizacja była krokiem fałszywym, nieudanym, i że do tego błędu nie wolno się było przyznać. Aby ukryć to niepowodzenie, musiano za pomocą wszelkich środków zastraszenia oduczyć ludzi samodzielnego myślenia, zmusić ich, by widzieli rzeczy nie istniejące i udowadniali nieprawdziwe teorie. Stąd bezprzykładne okrucieństwo jeżowszczyzny, ogłoszenie konstytucji, która nigdy nie miała być przestrzegana, wprowadzenie wyborów nie dających możliwości wyboru.