Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką.


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
williambo wy­maga­nieczłowie­czeństwaod ludzistało siędziśrzecząnieludzkąbo wy­maga­nie człowie­czeństwaczłowie­czeństwa od ludziod ludzi stało sięstało się dziśdziś rzecząrzeczą nieludzkąbo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludziczłowie­czeństwa od ludzi stało sięod ludzi stało się dziśstało się dziś rzecządziś rzeczą nieludzkąbo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało sięczłowie­czeństwa od ludzi stało się dziśod ludzi stało się dziś rzecząstało się dziś rzeczą nieludzkąbo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziśczłowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzecząod ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką

Jes­tem już zdro­wa. Wy­leczyłam się z człowie­czeństwa, El­ka. Wyjdę za ok­no i gwiaz­da spa­dająca oświet­li miasto. -Manuela Gretkowska
jes­tem-już-zdro­wa-wy­leczyłam ę-z człowie­czeństwa-el­ka-wyjdę za ok­no-i gwiaz­da-spa­dająca-oświet­li-miasto
Czy is­tnieją gra­nice człowie­czeństwa?, a czy mor­derca to jeszcze człowiek?, a jeśli nie - to kto?  -Niusza
czy-is­tnieją-gra­nice-człowie­czeństwa-a czy-mor­derca-to jeszcze-człowiek-a śli-nie - to kto 
Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj