Bo­ciany krążą Przez ścianę wiat­ru pod wiatr Za­powiedź wiosny Krys­ty­na Sz. 18.03.2015r.


bo­ciany-krążą-przez-ścianę-wiat­ru-pod-wiatr-za­powiedź-wiosny-krys­ty­na-sz-18032015r
krystabo­cianykrążąprzezścianęwiat­rupodwiatrza­powiedźwiosnykrys­ty­nasz18032015rbo­ciany krążąkrążą przezprzez ścianęścianę wiat­ruwiat­ru podpod wiatrwiatr za­powiedźza­powiedź wiosnywiosny krys­ty­nakrys­ty­na szbo­ciany krążą przezkrążą przez ścianęprzez ścianę wiat­ruścianę wiat­ru podwiat­ru pod wiatrpod wiatr za­powiedźwiatr za­powiedź wiosnyza­powiedź wiosny krys­ty­nawiosny krys­ty­na szbo­ciany krążą przez ścianękrążą przez ścianę wiat­ruprzez ścianę wiat­ru podścianę wiat­ru pod wiatrwiat­ru pod wiatr za­powiedźpod wiatr za­powiedź wiosnywiatr za­powiedź wiosny krys­ty­naza­powiedź wiosny krys­ty­na szbo­ciany krążą przez ścianę wiat­rukrążą przez ścianę wiat­ru podprzez ścianę wiat­ru pod wiatrścianę wiat­ru pod wiatr za­powiedźwiat­ru pod wiatr za­powiedź wiosnypod wiatr za­powiedź wiosny krys­ty­nawiatr za­powiedź wiosny krys­ty­na sz

Wiatr dośpiewał cel Spoj­rze­niem musnął jej ust Sa­mot­ności kres Krys­ty­na Sz. 10.01.2015r. -krysta
wiatr-dośpiewał-cel-spoj­rze­niem-musnął-jej-ust-sa­­noś-kres-krys­ty­na-sz-10012015r
Oczekiwania Pod po­wieka­mi skrywa Sen je ożywia Krys­ty­na Sz. 15.01.2015r. -krysta
oczekiwania-pod-po­wieka­mi-skrywa-sen- ożywia-krys­ty­na-sz-15012015r
Ja twoją, a ty  moją pod­porą jesteś. Potęga więzi. Krys­ty­na Sz. 05.03.2015r. -krysta
ja-twoją-a ty -moją-pod­porą-jesteś-potęga-więzi-krys­ty­na-sz-05032015r
Myśli czy wiersze... Dusza pod­po­wiada nam Od­twórca roli Krys­ty­na Sz. 18.09.2015r. -krysta
myśli-czy-wiersze-dusza-pod­po­wiada-nam-od­twórca-roli-krys­ty­na-sz-18092015r
Miłość- pod wiatr szła Z dru­giego końca świata Cu­dow­ne lata Krys­ty­na A.Sz. 28.05.2016r. ____5/7/5____   -krysta
miłość-pod-wiatr-szła-z-dru­giego-końca-świata-cu­dow­ne-lata-krys­ty­na-asz-28052016r-575-