Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie.


bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
arthur schopenhauerbo­gac­twojest jak wo­damor­skaim więcejpi­jesztymwiększemaszpragnieniebo­gac­two jest jak wo­dajest jak wo­da mor­skaim więcej pi­jesztym większewiększe maszmasz pragnieniebo­gac­two jest jak wo­da mor­skatym większe maszwiększe masz pragnienietym większe masz pragnienie

Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei.Egoizm jak tusza; im go masz więcej, tym bardziej przeszkadza cudzy.Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi.