Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie.


bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
arthur schopenhauerbo­gac­twojest jak wo­damor­skaim więcejpi­jesztymwiększemaszpragnieniebo­gac­two jest jak wo­dajest jak wo­da mor­skaim więcej pi­jesztym większewiększe maszmasz pragnieniebo­gac­two jest jak wo­da mor­skatym większe maszwiększe masz pragnienietym większe masz pragnienie

Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer
bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
nieważne-jest to jak wyglądasz-ważne-na­tomiast-jest to co masz-w głowie-i jak ę-tym-umysłem-posługu­jesz-~pa­weł-rychlica 
Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković
im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Egoizm jak tusza; im go masz więcej, tym bardziej przeszkadza cudzy. -Krecia Pataczkówna
egoizm-jak-tusza-im-go-masz-więcej-tym-bardziej-przeszkadza-cudzy
Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi