Bo­gac­two nie jest ulgą w kłopo­tach - jest tyl­ko zmianą kłopotów.


bo­gac­two-nie jest ulgą-w kłopo­tach- jest tyl­ko-zmianą-kłopotów
epikurbo­gac­twonie jest ulgąw kłopo­tach jest tyl­kozmianąkłopotówbo­gac­two nie jest ulgąnie jest ulgą w kłopo­tach jest tyl­ko zmianązmianą kłopotówbo­gac­two nie jest ulgą w kłopo­tach jest tyl­ko zmianą kłopotów

Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów.Postęp to zmiana starych kłopotów na nowe.Budzę się zla­ny zim­nym po­tem z ulgą, że to tyl­ko ma­ra i z tęsknotą, że to tyl­ko sen.Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona.Wolność nie jest ulgą lecz trudem wielkości.Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości!