Bo­gac­two rodzi pożądanie.


bo­gac­two-rodzi-pożądanie
ali ibn abi talibbo­gac­tworodzipożądaniebo­gac­two rodzirodzi pożądaniebo­gac­two rodzi pożądanie

Bogactwo rodzi pożądanie. -Anonim
bogactwo-rodzi-pożądanie
Bo­gac­two rodzi prze­syt, z prze­sytu zaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo. -Solon
bo­gac­two-rodzi-prze­syt-z prze­sytu-zaś-bie­rze-początek-pycha-i zuchwalstwo
Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab
nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom