Bo­gac­two rodzi prze­syt, z prze­sytu zaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo.


bo­gac­two-rodzi-prze­syt-z prze­sytu-zaś-bie­rze-początek-pycha-i zuchwalstwo
solonbo­gac­tworodziprze­sytz prze­sytuzaśbie­rzepoczątekpychai zuchwalstwobo­gac­two rodzirodzi prze­sytz prze­sytu zaśzaś bie­rzebie­rze początekpoczątek pychapycha i zuchwalstwobo­gac­two rodzi prze­sytz prze­sytu zaś bie­rzezaś bie­rze początekbie­rze początek pychapoczątek pycha i zuchwalstwoz prze­sytu zaś bie­rze początekzaś bie­rze początek pychabie­rze początek pycha i zuchwalstwoz prze­sytu zaś bie­rze początek pychazaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo

Miłos­tki za­bija prze­syt, a grze­bie zapomnienie. -Jean de La Bruyére
miłos­tki-za­bija-prze­syt-a grze­bie-zapomnienie
Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
pycha-łych-po­lega-na ągłym-mówieniu-o so­bie-­mym-pycha-wiel­kich-na niemówieniu-o so­bie-nigdy
Trud­no prze­licy­tować ko­bietę w prze­biegłości. Gdy zas­ta­wia na mężczyznę sidła, to już wiado­mo, że wcześniej sa­ma w nie wpadła. -Andrzej Klawitter
trud­no-prze­licy­tować-ko­bietę-w prze­biegłoś-gdy zas­­wia-na mężczyznę-sidła-to już-wiado­mo-że wcześniej-­