Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami 


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
d.kbo­gaciro­biąco chcąz niewol­ni­kamiw dzi­siej­szychczasachdłużnikami bo­gaci ro­biąro­bią co chcąco chcą z niewol­ni­kamiw dzi­siej­szych czasachdłużnikami bo­gaci ro­bią co chcąro­bią co chcą z niewol­ni­kamibo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami

prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy...Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji.Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane.Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna.W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia.Mit o tym, że