Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami 


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
d.kbo­gaciro­biąco chcąz niewol­ni­kamiw dzi­siej­szychczasachdłużnikami bo­gaci ro­biąro­bią co chcąco chcą z niewol­ni­kamiw dzi­siej­szych czasachdłużnikami bo­gaci ro­bią co chcąro­bią co chcą z niewol­ni­kamibo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami

prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... -efa198711
prob­lem-tkwi-w tym-ze w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie pot­ra­fia-do­cenic-siebie-widza tyl­ko-ty­-ile-chca-zo­baczyc-ich
Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert
os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss
szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski
blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia. -thrillofit
w dzi­siej­szych-cza­sach-dob­ro­bytu-przyszło-nam-żeb­rać-o uczucia
Mit o tym, że 
mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy