bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć 


bo­lesną-drzazgą-cho­rych-naw­rotów-deszczu-pow­ra­ca-pamięć 
arisabo­lesnądrzazgącho­rychnaw­rotówdeszczupow­ra­capamięć bo­lesną drzazgądrzazgą cho­rychcho­rych naw­rotównaw­rotów deszczudeszczu pow­ra­capow­ra­ca pamięć bo­lesną drzazgą cho­rychdrzazgą cho­rych naw­rotówcho­rych naw­rotów deszczunaw­rotów deszczu pow­ra­cadeszczu pow­ra­ca pamięć bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotówdrzazgą cho­rych naw­rotów deszczucho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­canaw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotów deszczudrzazgą cho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­cacho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć 

Bez przer­wy uderzam o bo­lesną pamięć. -Tim Guénard
bez-przer­wy-uderzam-o bo­lesną-pamięć
Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit
nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe
pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński
wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3  -odmienna37.!
dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość