Boże! Jak ci mężczyźni są zarozumiali. Skoro tylko któremuś naznaczy kobieta rendez-vous, zaraz mu się zdaje, że jest w nim zakochana.


boże-jak-mężczyź-są-zarozumiali-skoro-tylko-któremuś-naznaczy-kobieta-rendez-zaraz-mu-ę-zdaje-że-jest-w-nim-zakochana
anonimbożejakmężczyźnizarozumialiskorotylkoktóremuśnaznaczykobietarendezvouszarazmusięzdajeżejestnimzakochanajak cici mężczyźnimężczyźni sąsą zarozumialiskoro tylkotylko któremuśktóremuś naznaczynaznaczy kobietazaraz mumu sięsię zdajeże jestjest ww nimnim zakochanajak ci mężczyźnici mężczyźni sąmężczyźni są zarozumialiskoro tylko któremuśtylko któremuś naznaczyktóremuś naznaczy kobietazaraz mu sięmu się zdajeże jest wjest w nimw nim zakochanajak ci mężczyźni sąci mężczyźni są zarozumialiskoro tylko któremuś naznaczytylko któremuś naznaczy kobietazaraz mu się zdajeże jest w nimjest w nim zakochanajak ci mężczyźni są zarozumialiskoro tylko któremuś naznaczy kobietaże jest w nim zakochana

Jak można w tym zalewie wyjącej rąbaniny zdobyć się na czułość, tkliwość, serdeczność, skoro jest się najpierw poirytowanym, rozwibrowany, rozdygotanym, a zaraz potem otępiałym i zobojętniałym?Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów.Och, mężczyźni są tak zarozumiali, że zdolni są uwierzyć we wszystko, co im pochlebia.Kobieta zakochana jest odważna nie wiedząc o tym.Nic nie jest bliższe kobiety zaczarowanej niż kobieta zakochana.