Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.


boże-strzeż-mnie-od-przyjaciół-z-wrogami-poradzę-sobie-sam
valdemar baldheadbożestrzeżmnieodprzyjaciółwrogamiporadzęsobiesamstrzeż mniemnie odod przyjaciółz wrogamiwrogami poradzęporadzę sobiesobie samstrzeż mnie odmnie od przyjaciółz wrogami poradzęwrogami poradzę sobieporadzę sobie samstrzeż mnie od przyjaciółz wrogami poradzę sobiewrogami poradzę sobie samz wrogami poradzę sobie sam

Niech mnie bogowie strzegą od przyjaciół. Z nieprzyjaciółmi sam sobie dam radę. -Antygon III Doson
niech-mnie-bogowie-strzegą-od-przyjaciół-z-nieprzyjaciółmi-sam-sobie-dam-radę
Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże. -Jacek Kaczmarski
każdy-twój-wy­rok-przyjmę-twardy-przed-mocą-twoją ę-ukorzę-ale-chroń-mnie-pa­nie-od po­gar­dy-przed-niena­wiśą-strzeż-mnie-boże
Dlacze­go tu jes­tem, Boże za­gubionych dusz, Boże sam za­gubiony pośród in­nych bogów?  -G » Khalil Gibran » Szaleniec
dlacze­go- jes­tem-boże-za­gubionych-dusz-boże-sam-za­gubiony-pośród-in­nych-bogów 
Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką
cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego