Bo czymże się różni człowiek od zwierzęcia? Człowiek wie, że jest małpą Boga, a zwierzę nie.


bo-czymże-ę-róż-człowiek-od-zwierzęcia-człowiek-wie-że-jest-łpą-boga-a-zwierzę-nie
stanisław przybyszewskiboczymżesięróżniczłowiekodzwierzęciaczłowiekwieżejestmałpąbogazwierzęniebo czymżeczymże sięsię różniróżni człowiekczłowiek odod zwierzęciaczłowiek wieże jestjest małpąmałpą bogazwierzę niebo czymże sięczymże się różnisię różni człowiekróżni człowiek odczłowiek od zwierzęciaże jest małpąjest małpą bogaa zwierzę niebo czymże się różniczymże się różni człowieksię różni człowiek odróżni człowiek od zwierzęciaże jest małpą bogabo czymże się różni człowiekczymże się różni człowiek odsię różni człowiek od zwierzęcia

Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Człowiek nie de­cydu­je sam o pew­nych różni­cach. Różni­ce no­simy w sobie. -Imre Kertész
człowiek-nie de­cydu­-sam-o pew­nych-róż­cach-róż­ no­simy-w sobie
Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą. -Mark Twain
czym-jest-człowiek-hałaśliwą-istotą-którą-dobry-bóg-stworzył-z-rozczarowania-łpą
Człowiek to zwierzę stworzone do udawania; nigdy nie jest bardziej sobą niż wtedy, kiedy gra. -William Hazlitt
człowiek-to-zwierzę-stworzone-do-udawania-nigdy-nie-jest-bardziej-sobą-ż-wtedy-kiedy-gra
Człowiek nieobyczaj­ny nie różni się od okrutnika. -Wang Czung
człowiek-nieobyczaj­ny-nie róż ę-od okrutnika