...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy...


bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy
majka_majdanbojak sięjest za­kocha­nymto oczytakbłyszcząszko­da że ci sa­mot­nimająta­kiesmut­neoczybo jak sięjak się jest za­kocha­nymjest za­kocha­nym to oczyto oczy taktak błyszcząmają ta­kieta­kie smut­nesmut­ne oczybo jak się jest za­kocha­nymjak się jest za­kocha­nym to oczyjest za­kocha­nym to oczy takto oczy tak błyszcząmają ta­kie smut­neta­kie smut­ne oczybo jak się jest za­kocha­nym to oczyjak się jest za­kocha­nym to oczy takjest za­kocha­nym to oczy tak błyszcząmają ta­kie smut­ne oczybo jak się jest za­kocha­nym to oczy takjak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą

Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko. -Anonim
podnoszenie-oczek-patrzymy-w-oczy-zuchwale-i-pilnie-wszystko-w-spojrzeniu-jak-na-niemym-filmie-siedzimy-tak-daleko-choć-tak-bardzo-blisko-i-tylko
Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree
uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą