Bo jak pióro białe u czarnego kruka, tak w pysznym a bogatym rzadka rzecz - nauka.


bo-jak-pióro-białe-u-czarnego-kruka-tak-w-pysznym-a-bogatym-rzadka-rzecz-nauka
wacław potockibojakpiórobiałeczarnegokrukatakpysznymbogatymrzadkarzecznaukabo jakjak pióropióro białebiałe uu czarnegoczarnego krukatak ww pysznymbogatym rzadkarzadka rzeczrzecznaukabo jak piórojak pióro białepióro białe ubiałe u czarnegou czarnego krukatak w pysznympysznym a bogatyma bogatym rzadkabogatym rzadka rzeczrzadka rzeczbo jak pióro białejak pióro białe upióro białe u czarnegobiałe u czarnego krukaw pysznym a bogatympysznym a bogatym rzadkaa bogatym rzadka rzeczbogatym rzadka rzeczbo jak pióro białe ujak pióro białe u czarnegopióro białe u czarnego krukatak w pysznym a bogatymw pysznym a bogatym rzadkapysznym a bogatym rzadka rzecza bogatym rzadka rzecz

Miłość jest prawie tak rzadka, jak odwaga życia.Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet.Nauka to trudna rzecz.Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.Piękne maniery pysznym są środkiem powodzenia.