Bo kto jak nie ja Do­da ci sen­su życia Melancholijność 24.03.2015....dla M... றiℓℓ...


bo-kto-jak nie ja-do­da- sen­su-życia-melancholijność-24032015dla-m-றiℓℓ
millboktojak nie jado­daci sen­sużyciamelancholijność24032015dlaறiℓℓbo ktokto jak nie jajak nie ja do­dado­da ci sen­suci sen­su życiażycia melancholijnośćbo kto jak nie jakto jak nie ja do­dajak nie ja do­da ci sen­sudo­da ci sen­su życiaci sen­su życia melancholijnośćbo kto jak nie ja do­dakto jak nie ja do­da ci sen­sujak nie ja do­da ci sen­su życiado­da ci sen­su życia melancholijnośćbo kto jak nie ja do­da ci sen­sukto jak nie ja do­da ci sen­su życiajak nie ja do­da ci sen­su życia melancholijność

Sen z połącze­niem Ciebie To dla mnie sen Z które­go nie chcę się zbudzić Z Tobą we śnie być To coś pięknego Ja i Ty Ciało przy ciele Dłoń w dłoni Myśl w myśli Jak­byśmy by­li jednością Nie chcę się z te­go snu obudzić Chce byśmy zos­ta­li tak na zawsze Gdzie czas nie zbudzi nas ...... 19.01.2015....z de­dyk.dla M.... றiℓℓ...Słowa zaklęte w dotyk Marzyć wciąż chce o Tobie Szep­ty w dzień i w no­cy 03.05.2015....dla M... றiℓℓ...Mów do mnie szeptem Bądź znów mą jawą we śnie Sny w real zmienię 02.05.2015....dla M... றiℓℓ...Niesamowita Jej de­likat­ny dotyk Jest jak narkotyk 20.06.2015 றiℓℓ...Smut­no mi wszędzie Gdy tęsknię nie jem,nie śpię Żyć mi się nie chce 26.04.2015....dla M... றiℓℓ...Czy­ny Nas ra­nią Smut­ny jest to czas dla Nas W Nas jest nadzieja ......:( 17.03.2015. ..de­dy­ko­wa­ny dla M... றiℓℓ...