Bo miłość jest jak drzewo: sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz, na ruinie serca, dalej się zieleni.


bo-miłość-jest-jak-drzewo-sama-z-siebie-rośnie-głęboko-zapuszcza-korzenie-w-całą-istotę-człowieka-i-nieraz-na-ruinie-serca-dalej-ę-zieleni
wiktor hugobomiłośćjestjakdrzewosamasiebierośniegłębokozapuszczakorzeniecałąistotęczłowiekanieraznaruiniesercadalejsięzielenibo miłośćmiłość jestjest jakjak drzewosama zz siebiesiebie rośniegłęboko zapuszczazapuszcza korzeniekorzenie ww całącałą istotęistotę człowiekaczłowieka ii nierazna ruinieruinie sercadalej sięsię zielenibo miłość jestmiłość jest jakjest jak drzewosama z siebiez siebie rośniegłęboko zapuszcza korzeniezapuszcza korzenie wkorzenie w całąw całą istotęcałą istotę człowiekaistotę człowieka iczłowieka i nierazna ruinie sercadalej się zielenibo miłość jest jakmiłość jest jak drzewosama z siebie rośniegłęboko zapuszcza korzenie wzapuszcza korzenie w całąkorzenie w całą istotęw całą istotę człowiekacałą istotę człowieka iistotę człowieka i nierazbo miłość jest jak drzewogłęboko zapuszcza korzenie w całązapuszcza korzenie w całą istotękorzenie w całą istotę człowiekaw całą istotę człowieka icałą istotę człowieka i nieraz

Bo miłość jest jak drzewo, sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz na ruinie serca dalej się zieleni. -Wiktor Hugo
bo-miłość-jest-jak-drzewo-sama-z-siebie-rośnie-głęboko-zapuszcza-korzenie-w-całą-istotę-człowieka-i-nieraz-na-ruinie-serca-dalej-ę-zieleni
Przedziwną tajemnicą w życiu człowieka jest, że rośnie nieznacznie, w ciszy, jak drzewo - trudno to dostrzec, a jednak wzrasta. -Stefan Wyszyński kard
przedziwną-tajemnicą-w-życiu-człowieka-jest-że-rośnie-nieznacznie-w-ciszy-jak-drzewo-trudno-to-dostrzec-a-jednak-wzrasta
W życiu każdego człowieka dojrzewanie oznacza zagłębianie się w siebie – tam są korzenie -Osho
w-życiu-każdego-człowieka-dojrzewanie-oznacza-zagłębianie-ę-w-siebie-tam-są-korzenie
Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia. -Khalil Gibran
miłość-daje-siebie-i-tylko-siebie-w-niej-wszystko-ę-zawiera-miłość-nic-nie-pochłania-i-nie-da-ę-pochłonąć-gdyż-miłość-samą-miłośą