Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma.


bo-miłość-sądzi-sercem-nie-oczyma
william shakespearebomiłośćsądzisercemnieoczymabo miłośćmiłość sądzisądzi sercemnie oczymabo miłość sądzimiłość sądzi sercembo miłość sądzi sercem

Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie.Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość.Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach.Kto sądzi, że w miłości, trzeba przez cały dzień trzymać się za ręce, nie wie, co to jest miłość.Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca.