Bo od nieprzyjaciela nie tak bolą rany, jako gdy je przyjaciel zada zaufany.


bo-od-nieprzyjaciela-nie-tak-bolą-rany-jako-gdy-przyjaciel-zada-zaufany
bertrand saadi z szirazuboodnieprzyjacielanietakboląranyjakogdyprzyjacielzadazaufanybo odod nieprzyjacielanieprzyjaciela nienie taktak boląbolą ranyjako gdygdy jeje przyjacielprzyjaciel zadazada zaufanybo od nieprzyjacielaod nieprzyjaciela nienieprzyjaciela nie taknie tak bolątak bolą ranyjako gdy jegdy je przyjacielje przyjaciel zadaprzyjaciel zada zaufanybo od nieprzyjaciela nieod nieprzyjaciela nie taknieprzyjaciela nie tak boląnie tak bolą ranyjako gdy je przyjacielgdy je przyjaciel zadaje przyjaciel zada zaufanybo od nieprzyjaciela nie takod nieprzyjaciela nie tak boląnieprzyjaciela nie tak bolą ranyjako gdy je przyjaciel zadagdy je przyjaciel zada zaufany

Na niewiastę, jako na nieprzyjaciela, impet potrzebny. -Henryk Sienkiewicz
na-niewiastę-jako-na-nieprzyjaciela-impet-potrzebny
Skłonny jestem zdefiniować człowieka jako racjonalne zwierzę, które zawsze wpada w szał, gdy żąda się od niego, by działało zgodnie z nakazami rozumu. -Oscar Wilde
skłonny-jestem-zdefiniować-człowieka-jako-racjonalne-zwierzę-które-zawsze-wpada-w-szał-gdy-żąda-ę-od-niego-by-działało-zgodnie-z-nakazami
Bo jak roz­kwi­tać Tak gasnąć również można Przy swoim szczęściu Gdy le­ci anioł - Dob­rze wie, że za­bolą Końcówki skrzy­deł nieHAiKU  -wdech
bo-jak roz­kwi­ć-tak-gasnąć-również-można-przy-swoim-szczęściu-gdy-­-anioł-dob­rze-wie-że za­bolą-końcówki-skrzy­deł
Niepewny to przyjaciel jako żywo bywa, co się tylko przy uczcie z przyjaźnią odzywa. -Bertrand Saadi z Szirazu
niepewny-to-przyjaciel-jako-żywo-bywa-co-ę-tylko-przy-uczcie-z-przyjaźą-odzywa
Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola
kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą