Bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy.


bo-paraliż-postępowy-najzacniejsze-trafia-głowy
tadeusz Żeleński - boyboparaliżpostępowynajzacniejszetrafiagłowybo paraliżparaliż postępowypostępowy najzacniejszenajzacniejsze trafiatrafia głowybo paraliż postępowyparaliż postępowy najzacniejszepostępowy najzacniejsze trafianajzacniejsze trafia głowybo paraliż postępowy najzacniejszeparaliż postępowy najzacniejsze trafiapostępowy najzacniejsze trafia głowybo paraliż postępowy najzacniejsze trafiaparaliż postępowy najzacniejsze trafia głowy

Pamiętajcie, drogie dziatki, nie żartować z ojca, matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy.Obojętność to paraliż duszy.Postępowy rozwój sztuki wiąże się z dwoistością żywiołów apollińskiego i dionizyjskiego.Trafia riposta poniewczasie.Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych.Los jest ślepy, ale trafia bez pudła.