Bo przed śmiercią się żaden uchronić nie może, i pierzchliwemu prędkość nie pomoże.


bo-przed-śmiercią-ę-żaden-uchronić-nie-może-i-pierzchliwemu-prędkość-nie-pomoże
jan kochanowskiboprzedśmierciąsiężadenuchronićniemożepierzchliwemuprędkośćpomożebo przedprzed śmierciąśmiercią sięsię żadenżaden uchronićuchronić nienie możei pierzchliwemupierzchliwemu prędkośćprędkość nienie pomożebo przed śmierciąprzed śmiercią sięśmiercią się żadensię żaden uchronićżaden uchronić nieuchronić nie możei pierzchliwemu prędkośćpierzchliwemu prędkość nieprędkość nie pomożebo przed śmiercią sięprzed śmiercią się żadenśmiercią się żaden uchronićsię żaden uchronić nieżaden uchronić nie możei pierzchliwemu prędkość niepierzchliwemu prędkość nie pomożebo przed śmiercią się żadenprzed śmiercią się żaden uchronićśmiercią się żaden uchronić niesię żaden uchronić nie możei pierzchliwemu prędkość nie pomoże

W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić Nie um­rzyj­my przed własną śmiercią.Nie chwal ni­kogo przed śmiercią.Nie chwal nikogo przed śmiercią.Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć.Bo tak naprawdę - w górach nikt nikomu nie pomoże. Nie weźmie na plecy i nie zniesie na dół wyczerpanego kolegi. Może jedynie zmobilizować tego drugiego, by sięgnął do swoich rezerw. Może stworzyć, być może złudne poczucie bezpieczeństwa, przywrócić wiarę we własne siły, zachęcić do dalszego działania.