Bo ten, kto sądzi, iż sam posiadł mądrość, język i rozum, innym niedosięgłe bliżej poznany – okaże się pusty.


bo-ten-kto-sądzi-iż-sam-posiadł-mądrość-język-i-rozum-innym-niedosięgłe-bliżej-poznany-okaże-ę-pusty
sofoklesbotenktosądzisamposiadłmądrośćjęzykrozuminnymniedosięgłebliżejpoznanyokażesiępustybo tenkto sądziiż samsam posiadłposiadł mądrośćjęzyk ii rozuminnym niedosięgłeniedosięgłe bliżejbliżej poznanypoznany –– okażeokaże sięsię pustyiż sam posiadłsam posiadł mądrośćjęzyk i rozuminnym niedosięgłe bliżejniedosięgłe bliżej poznanybliżej poznany –poznany – okaże– okaże sięokaże się pustyiż sam posiadł mądrośćinnym niedosięgłe bliżej poznanyniedosięgłe bliżej poznany –bliżej poznany – okażepoznany – okaże się– okaże się pustyinnym niedosięgłe bliżej poznany –niedosięgłe bliżej poznany – okażebliżej poznany – okaże siępoznany – okaże się pusty

Ten umrze nie skarżąc się, kto posiadł kobietę, którą kochał. -Alfred Musset
ten-umrze-nie-skarżąc-ę-kto-posiadł-kobietę-którą-kochał
Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud
kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Nie ten głupi, kto źle sądzi, ale ten, co go sędzią zrobił. -Aleksander Fredro
nie-ten-głupi-kto-ź-sądzi-ale-ten-co-go-sędzią-zrobił
Nie bój się rozumu krytykującego twe błędy; ten sam rozum wskaże ci prostą drogę do ich naprawienia. -Lew Tołstoj
nie-bój-ę-rozumu-krytykującego-twe-błędy-ten-sam-rozum-wskaże-prostą-drogę-do-ich-naprawienia
Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Największym głupcem jest ten, kto sądzi, że poza nim wszyscy są głupcami. -Baltazar Gracian Y Morales
największym-głupcem-jest-ten-kto-sądzi-że-poza-nim-wszyscy-są-głupcami