Bo wszak niczym jest to, co jest - ponętnym jest tylko to, czego czekamy.


bo-wszak-niczym-jest-to-co-jest-ponętnym-jest-tylko-to-czego-czekamy
zofia nałkowskabowszakniczymjesttocoponętnymtylkoczegoczekamybo wszakwszak niczymniczym jestco jestjestponętnymponętnym jestjest tylkoczego czekamybo wszak niczymwszak niczym jestco jestponętnym jestponętnym jest tylkobo wszak niczym jestponętnym jest tylko

Wszak jes­tem tyl­ko mięsem... jed­nak kręcą cię mo­je ko­biece kształty, wiec bez skru­pułów mogę na­zywać się sępem. Sępem miłości do mnie wszak mężczyz­na jest ino padlinożercą.Cnota nie jest niczym lepszym od grzechu, jeżeli jej brak tchnienia czegoś więcej: inteligencji, wyobraźni, boja wiem czego?Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.Sztuka jest niezbędna. Gdybym tylko wiedział do czego.Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego.