Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu.


boga-czuje-serce-nie-rozum-oto-co-jest-wiara-bóg-dotykalny-dla-serca-nie-dla-rozumu
blaise pascalbogaczujesercenierozumotocojestwiarabógdotykalnydlasercarozumuboga czujeczuje sercenie rozumoto coco jestjest wiarabóg dotykalnydotykalny dladla sercanie dladla rozumuboga czuje serceoto co jestco jest wiarabóg dotykalny dladotykalny dla sercanie dla rozumuoto co jest wiarabóg dotykalny dla serca

Czuję, że Bóg is­tnieje, i nie czuję, że nie ma żad­ne­go. Jak dla mnie to dość. -Jean de La Bruyére
czuję-że bóg-is­tnieje-i nie czuję-że nie  żad­ne­go-jak dla-mnie-to dość
Głowa - oto właściwe miejsce dla serca męża stanu. -Napoleon Bonaparte
głowa-oto-właściwe-miejsce-dla-serca-męża-stanu
Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego. -Jan Twardowski
dla-mnie-wiara-nie-jest-problemem-intelektualnym-który-można-rozwiązać-wiara-jest-zaufaniem-że-jestem-w-rękach-kogoś-mądrzejszego-lepszego
Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. -Stefan Wyszyński kard
tyle-jest-możliwoś-i-dróg-do-boga-ile-jest-ludzi-bo-bóg-inną-drogę-dla-każdego-człowieka
Klęska intelektu jest końcowym skurczem, spadaniem w nicość, które często wiedzie do najcięższych dla rozumu i dla ducha katastrof. -Isadora Duncan
klęska-intelektu-jest-końcowym-skurczem-spadaniem-w-nicość-które-często-wiedzie-do-najcięższych-dla-rozumu-i-dla-ducha-katastrof