Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.


bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
artur schopenhauerbogactwojestjakmorskawodaimwięcejpijesztymwiększemaszpragnieniebogactwo jestjest jakjak morskamorska wodaim więcejwięcej pijesztym większewiększe maszmasz pragnieniebogactwo jest jakjest jak morskajak morska wodaim więcej pijesztym większe maszwiększe masz pragnieniebogactwo jest jak morskajest jak morska wodatym większe masz pragnieniebogactwo jest jak morska woda

Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie.Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.Kobieta jest jak świeże źródło. Pochylasz się nad nim, widzisz swoją twarz, pijesz, pijesz, aż ci dech zapiera.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.