Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.


bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie
artur schopenhauerbogactwojestjakmorskawodaimwięcejpijesztymwiększemaszpragnieniebogactwo jestjest jakjak morskamorska wodaim więcejwięcej pijesztym większewiększe maszmasz pragnieniebogactwo jest jakjest jak morskajak morska wodaim więcej pijesztym większe maszwiększe masz pragnieniebogactwo jest jak morskajest jak morska wodatym większe masz pragnieniebogactwo jest jak morska woda

Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. -Stefan Żeromski
nauka-jest-jak-niezmierne-morze-im-więcej-jej-pijesz-tym-bardziej-jesteś-spragniony
Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. -Anonim
nauka-jest-niezmierzonym-morzem-dobrej-wody-im-więcej-jej-pijesz-tym-bardziej-jesteś-spragniony
Kobieta jest jak świeże źródło. Pochylasz się nad nim, widzisz swoją twarz, pijesz, pijesz, aż ci dech zapiera. -Nikos Kazantzakis
kobieta-jest-jak-świeże-źródło-pochylasz-ę-nad-nim-widzisz-swoją-twarz-pijesz-pijesz-aż-dech-zapiera
Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej