Bogactwo pozbawia wrażliwości - jak wszelkie szczęście.


bogactwo-pozbawia-wrażliwoś-jak-wszelkie-szczęście
stefan napierskibogactwopozbawiawrażliwościjakwszelkieszczęściebogactwo pozbawiapozbawia wrażliwościwrażliwościjakjak wszelkiewszelkie szczęściebogactwo pozbawia wrażliwościpozbawia wrażliwościjak wszelkiejak wszelkie szczęściebogactwo pozbawia wrażliwościjak wszelkie szczęście

Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość.Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć.