Bogactwo zawsze nastawione jest na pokaz, ale życie człowieka biednego - to rzecz poufna.


bogactwo-zawsze-nastawione-jest-na-pokaz-ale-życie-człowieka-biednego-to-rzecz-poufna
simone de beauvoirbogactwozawszenastawionejestnapokazależycieczłowiekabiednegotorzeczpoufnabogactwo zawszezawsze nastawionenastawione jestjest nana pokazale życieżycie człowiekaczłowieka biednegobiednegorzecz poufnabogactwo zawsze nastawionezawsze nastawione jestnastawione jest najest na pokazale życie człowiekażycie człowieka biednegoczłowieka biednegobogactwo zawsze nastawione jestzawsze nastawione jest nanastawione jest na pokazale życie człowieka biednegożycie człowieka biednegobogactwo zawsze nastawione jest nazawsze nastawione jest na pokazale życie człowieka biednego

Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.I nagle uświadomiłem sbie, że istnieją tysiące, tysiące mżliwości, by prowadzić życie w całej jego pełni. Wiele może być właściwych dróg. Ale ze wszystkich mądrści świata przemawia wciąż odonwa jedna myśl, prosta, wszechogarniająca, bezczasowa - to odpwiedzialność za człwieka, który żyje obok ciebie! Za tego biednego, słabego, cudownego człowieka - chdzi, tylko i wyłącznie o niego.Pan chce być w porządku wobec życia? Ale życie zawsze Pana oszuka, życie jest świnią.Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami. W śmiechu jest całe bogactwo człowieka.Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co?