Bogacz zawsze lęka się ubogiego; ma aż nadto powodów do tej instynktownej obawy.


bogacz-zawsze-lęka-ę-ubogiego-aż-nadto-powodów-do-tej-instynktownej-obawy
henri rene albert guy de maupassantbogaczzawszelękasięubogiegonadtopowodówdotejinstynktownejobawybogacz zawszezawsze lękalęka sięsię ubogiegoaż nadtonadto powodówpowodów dodo tejtej instynktownejinstynktownej obawybogacz zawsze lękazawsze lęka sięlęka się ubogiegoma aż nadtoaż nadto powodównadto powodów dopowodów do tejdo tej instynktownejtej instynktownej obawybogacz zawsze lęka sięzawsze lęka się ubogiegoma aż nadto powodóważ nadto powodów donadto powodów do tejpowodów do tej instynktownejdo tej instynktownej obawybogacz zawsze lęka się ubogiegoma aż nadto powodów doaż nadto powodów do tejnadto powodów do tej instynktownejpowodów do tej instynktownej obawy

Nadto, nadto sił kładziemy w gonitwie za miłością kobiety! Potem miłość gdzieś jak ptak odleci, a siły idą na marne. -Henryk Sienkiewicz
nadto-nadto-ł-kładziemy-w-gonitwie-za-miłośą-kobiety-potem-miłość-gdzieś-jak-ptak-odleci-a-ły-idą-na-marne
Nie ma obawy, że Maryja wyrośnie w nas ponad głowę Chrystusa. Ona Go zawsze niesie przed sobą. -Stefan Wyszyński kard
nie-obawy-że-maryja-wyrośnie-w-nas-ponad-głowę-chrystusa-ona-go-zawsze-niesie-przed-sobą
Jam tej najmniejszej siły cząstką co zawsze złego pragnie, lecz zawsze czyni dobro. -Johann Wolfgang Goethe
jam-tej-najmniejszej-ły-cząstką-co-zawsze-złego-pragnie-lecz-zawsze-czyni-dobro
Jak­by się zas­ta­nowić- to myśleć jest, aż nadto... -Niusza
jak­by ę-zas­­nowić-to myść-jest-aż nadto