Bogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu, a biednemu dóbr obiadu.


bogatemu-trzeba-życzyć-dobrego-apetytu-a-biednemu-dóbr-obiadu
alojzy Żółkowskibogatemutrzebażyczyćdobregoapetytubiednemudóbrobiadubogatemu trzebatrzeba życzyćżyczyć dobregodobrego apetytubiednemu dóbrdóbr obiadubogatemu trzeba życzyćtrzeba życzyć dobregożyczyć dobrego apetytua biednemu dóbrbiednemu dóbr obiadubogatemu trzeba życzyć dobregotrzeba życzyć dobrego apetytua biednemu dóbr obiadubogatemu trzeba życzyć dobrego apetytu

Społeczeństwo składa się z dwóch wielkich klas: jedni mają więcej apetytu, drudzy więcej apetytu niż posiłków.O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.Miłość jest jak polna mysz, trzeba dobrego kota, by ją złapać.Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika.Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje.