Boi się pro­wadzić ryd­wan ten, kto się na nim nie zna.


boi ę-pro­wadzić-ryd­wan-ten-kto ę-na nim-nie zna
boi siępro­wadzićryd­wantenkto sięna nimnie znaboi się pro­wadzićpro­wadzić ryd­wanryd­wan tenkto się na nimna nim nie znaboi się pro­wadzić ryd­wanpro­wadzić ryd­wan tenkto się na nim nie znaboi się pro­wadzić ryd­wan ten

Boi się pro­wadzić okręt ten, kto się na nim nie zna.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem.Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd.Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym.