Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią.


boimy-ę-nie-śmierci-ale-tego-co-po-śmierci-nie-jest-śmiercią
thomas stearns eliotboimysięnieśmiercialetegocopośmiercijestśmierciąboimy sięsię nienie śmierciale tegoco popo śmierciśmierci nienie jestjest śmierciąboimy się niesię nie śmiercico po śmiercipo śmierci nieśmierci nie jestnie jest śmierciąboimy się nie śmiercico po śmierci niepo śmierci nie jestśmierci nie jest śmierciąco po śmierci nie jestpo śmierci nie jest śmiercią

Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej.Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci.Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Jeśli boisz się śmierci i trzymasz się kurczowo życia, to widzisz jak demony ci je wyrywają, ale jeśli pogodzisz się ze śmiercią, to demony staja się aniołami, które uwolnią cię od życia na ziemi.Smak śmierci jest na moim języku. Czuję coś, co nie jest z tego świata.