Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ? 


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
ryderbojąc sięśmier­ciboimy sięniez­na­negowięcpo co siębaćczyniez­na­jomychludzina uli­cy bojąc się śmier­ciśmier­ci boimy sięboimy się niez­na­negowięc po co siępo co się baćbaćczyczy boimy sięboimy się niez­na­jomychniez­na­jomych ludziludzi na uli­cybojąc się śmier­ci boimy sięśmier­ci boimy się niez­na­negowięc po co się baćpo co się baćczy boimy sięczy boimy się niez­na­jomychboimy się niez­na­jomych ludziniez­na­jomych ludzi na uli­cybojąc się śmier­ci boimy się niez­na­negowięc po co się baćczy boimy się niez­na­jomychczy boimy się niez­na­jomych ludziboimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cyczy boimy się niez­na­jomych ludziczy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy

Nie boimy się py­tać, boimy się odpowiedzi... -kate-em
nie-boimy ę-py­ć-boimy ę-odpowiedzi
Boimy się nieprzyjaciół, kiedy są daleko, aby nie bać się ich, kiedy są blisko. -Jacques Beninge Bossuet
boimy-ę-nieprzyjaciół-kiedy-są-daleko-aby-nie-bać-ę-ich-kiedy-są-blisko
W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy, że uśmie­chniesz się do niez­na­jome­go na uli­cy, a już mają Cię za dziwadło... -Nadzieja21
w dzi­siej­szych-cza­sach-wys­tar­czy-że uśmie­chniesz ę-do niez­na­jome­go-na uli­cy-a już-mają-cię-za dziwadło
Nie przy­wiązuj się do ludzi, będą przy to­bie tyl­ko wte­dy kiedy będziesz im pot­rzeb­ny , w krótką chwilę , za­mienią cię w niez­na­nego człowieka  -Niepozorny
nie-przy­wiązuj ę-do ludzi-będą-przy-to­bie-tyl­ko-wte­dy-kiedy-będziesz-im pot­rzeb­ny- w krótką-chwilę- za­mienią-ę