Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę..


boję-ę-że kiedyś-w myślach-za­pomnę-jak wyglądasz-a nies­te­ty-w tym-życiu-już-cię-nie zobaczę
andreebojęsięże kiedyśw myślachza­pomnęjak wyglądasza nies­te­tyw tymżyciujużcięnie zobaczęboję sięże kiedyś w myślachw myślach za­pomnęza­pomnę jak wyglądasza nies­te­ty w tymw tym życiużyciu jużjuż cięcię nie zobaczęże kiedyś w myślach za­pomnęw myślach za­pomnę jak wyglądasza nies­te­ty w tym życiuw tym życiu jużżyciu już cięjuż cię nie zobaczęże kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasza nies­te­ty w tym życiu jużw tym życiu już ciężyciu już cię nie zobaczęa nies­te­ty w tym życiu już cięw tym życiu już cię nie zobaczę

Boże którego nie widzę a kiedyś zobaczę przychodzę bezrobotny przystaję w ogonku i proszę Cię o miłość jak o ciężką pracę. -Jan Twardowski
boże-którego-nie-widzę-a-kiedyś-zobaczę-przychodzę-bezrobotny-przystaję-w-ogonku-i-proszę-cię-o-miłość-jak-o-ężką-pracę
Nie płacz po przeszłości ale spójrz w przyszłość i ciesz się tym co jeszcze możesz przeżyć a nie tym co było kiedyś, co już nie wróci, co cie zraniło. -Mała Mi
nie-płacz-po przeszłoś-ale-spójrz-w przyszłość-i ciesz ę-tym-co jeszcze-możesz-przeżyć-a nie tym-co było-kiedyś-co już