Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować...


boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować
majka_majdanbojęsięże so­bieza dużowyob­rażężeby sięzwyczaj­nierozczarowaćboję sięże so­bie za dużoza dużo wyob­rażężeby się zwyczaj­niezwyczaj­nie rozczarowaćże so­bie za dużo wyob­rażężeby się zwyczaj­nie rozczarować