Boję się manifestów z pierwszeństwem przejazdu.


boję-ę-manifestów-z-pierwszeństwem-przejazdu
anonimbojęsięmanifestówpierwszeństwemprzejazduboję sięsię manifestówmanifestów zz pierwszeństwempierwszeństwem przejazduboję się manifestówsię manifestów zmanifestów z pierwszeństwemz pierwszeństwem przejazduboję się manifestów zsię manifestów z pierwszeństwemmanifestów z pierwszeństwem przejazduboję się manifestów z pierwszeństwemsię manifestów z pierwszeństwem przejazdu

Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych. -Juliusz Cezar
nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych
Nadlatująca salwa zawsze ma pierwszeństwo przejazdu. -Anonim
nadlatująca-salwa-zawsze-pierwszeństwo-przejazdu