Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej.


boję-ę-twojej-miłoś-tej-najprawdziwszej-i-innej
jan twardowskibojęsiętwojejmiłościtejnajprawdziwszejinnejboję sięsię twojejtwojej miłościtej najprawdziwszejnajprawdziwszej ii innejboję się twojejsię twojej miłościtej najprawdziwszej inajprawdziwszej i innejboję się twojej miłościtej najprawdziwszej i innej

Nie masz innej radości prócz tej, że życie się toczy, lecz ta właśnie wystarczy, by żyć. -Maria Dąbrowska
nie-masz-innej-radoś-prócz-tej-że-życie-ę-toczy-lecz-właśnie-wystarczy-by-żyć
Pielęgnować w sobie tej czy innej głupoty nie warto, skoro i tak namnaża się ona chętnie w nas sama. -Stefan Pacek
pielęgnować-w-sobie-tej-czy-innej-głupoty-nie-warto-skoro-i-tak-namnaża-ę-ona-chętnie-w-nas-sama
Świadomość, jaką znajdziesz na dnie twojej miłości, ukształtuje twoje życie. -Maurice Maeterlinck
Świadomość-jaką-znajdziesz-na-dnie-twojej-miłoś-ukształtuje-twoje-życie