Bomby padają wprawdzie na Wietnam, ale są tragedią Ameryki.


bomby-padają-wprawdzie-na-wietnam-ale-są-tragedią-ameryki
jane fondabombypadająwprawdzienawietnamaletragediąamerykibomby padająpadają wprawdziewprawdzie nana wietnamale sąsą tragediątragedią amerykibomby padają wprawdziepadają wprawdzie nawprawdzie na wietnamale są tragediąsą tragedią amerykibomby padają wprawdzie napadają wprawdzie na wietnamale są tragedią amerykibomby padają wprawdzie na wietnam

Ludzie dzielą się na pirotechników i saperów. Jedni podkładają wciąż bomby pod własne lub cudze życie, pod każdy dzień, pod każdą chwilę -drudzy starają się te bomby rozbrajać.Najmądrzejszy naród na świecie to niewątpliwie Chińczycy. Wynaleźli druk, ale nie gazety, proch - ale tylko do sztucznych ogni, wynaleźli wreszcie kompas - ale powstrzymali się przed odkryciem Ameryki.Najmądrzej­szy naród na świecie to niewątpli­wie Chińczy­cy. Wy­naleźli druk - ale nie ga­zety, proch - ale tyl­ko do sztucznych og­ni, wy­naleźli wreszcie kom­pas - ale pow­strzy­mali się przed od­kry­ciem Ameryki.Tragedia: Nasza tragedia polega na tym, że z politycznej farsy robimy dramat.Pieniądze nie dają wprawdzie szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej.Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce.