Bra­kuje mi dziecięcej wolności.


bra­kuje-mi dziecięcej-wolnoś
myslacawierszembra­kujemi dziecięcejwolnościbra­kuje mi dziecięcejmi dziecięcej wolnościbra­kuje mi dziecięcej wolności

Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie. -Nicholas Sparks
miałam-wrażenie-że coś-jest nie tak-że cze­goś-mi bra­kuje-do­piero gdy-zo­baczyła-że nad­chodzisz-plażą-zdałam-so­bie
Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan
do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
Cza­sami po pros­tu bra­kuje kamieni. -Forrest Gump
cza­sami-po pros­-bra­kuje-kamieni